Camgymeriadau

Un o’r pethau sydd wastad yn ddeniadol i gasglwyr ydi dod o hyd i fersiynnau gwahanol neu fersiynnau gwallus o recordiau. ‘Does yna ddim gymaint a hynny o enghreifftiau parod o hyn ar recordiau Cymraeg, ond dyma rhyw un neu ddau.

I’r rhan fwyaf o bobl, mi fydd y rhain yn ddibwys a dim mwy na hollti blew. I gasglwyr, mae’n gallu bod yn reswm casglu mwy nag un fersiwn o’r un record. Ac os ydi’r fersiwn hefo gwall yn brin, wrth gwrs, mi all fod yn werth dipyn o bres.

Ar recordiau Cymraeg beth bynnag, y gwall mwyaf cyffredin yw yn y rhifo. Cymerwch gaset Côr Penyberth, “Ynom Y Mae Cymru” o 1989. Ymddengys nad oedd Sain yn rhy sicr p’un ai C678N neu C687N oedd y rhif, oherwydd bod y rhif ar daflen y caset a’r rhif wedi’w brintio ar y caset ei hun yn wahanol!

Sut all y casglwr wybod pa un o’r rhifau sy’n gywir? Oherwydd bod C678 yn perthyn i gaset Darren Roberts “O For The Wings Of A Dove” hefyd o 1989. Dyna werth y Ddisgyddiaeth, a hefyd gwerth casglu hen gatalogau y cwmniau hyn o’r cyfnod yma.

Enghraifft ychydig yn wahanol ddigwyddodd i record y Tebot Piws “Byrmingham” o 1972. Fe welwch o’r lluniau isod bod dau gyflymdra, 45 a 33 1/3 c.y.f. ar y record. 45 ar y label wreiddiol, a’r cyflymdra cywir ar sticer wen ar y label ac ar y clawr cefn. Hefyd, mae sticer “SAIN 25” ar y clawr cefn, sy’n awgrymu naill ai bod rhif anghywir ar y clawr, neu efallai dim rhif o gwbl.

Cafodd Recordiau Gwerin anffawd rhifo yn 1978 hefyd, gyda record hir Edward Lyn, “Fy Nghartref Cymreig”. Fe welwn SYWD 210 ar gefn y clawr, ond SYWD 209 ar label y record (y SYW 209 gywir oedd record hir “Cymanfa Ganu Gogledd Ddwyrain Lloegr a Swydd Efrog”). Dwi wedi gweld hyn yn achosi ychydig o gymysgedd ar y wefan gwerthu recordiau discogs.com er enghraifft, gan fod y wefan honno’n hoff o restru recordiau fesyl rhifau.

Cafodd Gwerin anffawd tebyg hefo record o Huw Tregelles Williams yn chwarae organ Neuadd Brangwyn, Abertawe yn 1980. BRAN 1202 sydd ar y clawr, ond BRAN 1203 ar label y record. BRAN 1203 sy’n gywir, gan bod record arall hefo’r rhif BRAN 1202, sef record hir Cor Meibion Pendyrus “Opera And Oratory” o 1977. Gyda llaw, label cerddoriaeth glasurol/corawl di-Gymraeg oedd label Brangwyn, “Chorus series” a gyfeirir atynt ar glawr y ddwy gyntaf, gyda ysgrif Saesneg ar y cloriau. Mae’r recordiau yn dangos yr un cyfeiriad a recordiau label Gwerin, ac yn ymaddangos yn eu catalog o 1980.

Cafodd cwmni Dryw/Wren broblem tebyg ‘nôl yn 1970 gyda record hir “Teyrnged i Gwenallt” lle defnyddir rhif WRL 526 ar label y record, a WRL 527 ar glawr y record. Yn y dyddiau hynny, cyn cyfrifiaduron, ebost ac ati, mae’n siwr bod siopau yn archebu recordiau trwy ddefnyddio’r rhifau yn lle enwau hir – mae’n bosibl bod hyn wedi creu anhawsterau amser hynny. Wrth gwrs, gan fod pob dim yn cael ei brintio ymlaen llaw, fe allai fod yn gostus ail-brintio cloriau a labeli, felly mi fyddai’n rhaid gadael iddynt fynd allan hefo’r camgymeriadau neu weithiau fel y gwelsom hefo record y Tebot Piws, dim ond rhoi sticeri bach i gywiro’r gwallau.

Mae pethau tebyg wedi digwydd hefo cryno-ddisgiau hefyd. Dyma enhraifft o 2001, sef cryno-ddisg Côr Eifionydd, “Meseia”. Y tro yma, dau rif wahanol ar ddwy ymyl y CD – Sain SCD 2243 un ochr, ac un rhifyn ar goll ar yr ymyl arall:

Wel, dyna i ni ychydig o fân enghreifftiau o camgymeriadau ar recordiau Cymraeg. Eithaf dibwys i rai mae’n siwr, ond yn gallu bod yn destun diddordeb i rai casglwyr.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Cychwyn arni
%d bloggers like this: