Black Mountain

Logo’r cwmni.

Cwmni recordiau corawl yn bennaf, a ffurfiwyd gan y diddanwr Ryan Davies a’i reolwr personol Mike Evans yn 1974, i ryddhau deunydd gan Ryan i ddechrau, rhai misoedd ar ôl i bartneriaeth Ryan a Ronnie wahanu.

Mae’n debyg iddynt ddewis enw’r cwmni gan fod Ryan wedi’w eni’n agos i’r mynyddoedd hynny. Fel rheol, Black Mountain oedd yr enw a ddefnyddiwyd, ond weithiau fe ddewch ar draws yr enw Cymraeg “Mynydd Du” ar rai o’r recordiau.

Wedi marwolaeth Ryan yn 1977, fe wnaeth y cwmni ddal i ryddhau deunydd gan Ryan, a pharhau i recordio cerddoriaeth gorawl yn y ddwy iaith.

Mae Mike Evans yn gyn ddarlledwr a sylwebydd rygbi. Yn 1997 sefydlwyd “The Black Mountain Male Chorus of Wales”, sydd wedi cynnal dros 200 o gyngherddau yng Ngogledd America.

‘Roedd gan y cwmni stiwdio symudol dan arweiniad y periannydd Geoff Atkins, a’u galluogodd i recordio corau mawrion fel y Mil o Leisau yn yr Albert Hall. Ar eu gwefan, mae Black Mountain yn amlwg yn ymfalchio yn y ffaith eu bod yn amau eu bod wedi recordio mwy o gorau Cymreig nag unrhyw gwmni arall.

Record gyntaf y cwmni oedd record sengl gan Ryan Davies, hefo dwy gân, “La La La” ac “Ar Hyd Y Nos”.

Mae trefn rhifo y recordiau yn awgrymu bod tua 250 o recordiau feinyl wedi’w rhyddhau, er mai prin iawn yw’r wybodaeth am nifer dda o’r rheini. Dechreuodd y cwmni gyhoeddi ar gryno-ddisgiau tua 1992. Mae yna nifer fach o is-labeli, fel y gyfres “BMCYMRU” o 2010. Mae yna restr go lew o’u recordiau yn y Ddisgyddiaeth.

Mae Black Mountain yn dal ar fynd yn y Mumbles, Abertawe, gyda gwefan sy’n dyddio’n ôl i 2010 – http://www.blackmountain.me.uk . Maent hefyd yn asiantaeth rheoli artistiaid.

Dyma enghraifft o un o’u catalogau cynnar, o 1984 (dogfen PDF).

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Cychwyn arni
%d bloggers like this: