R-Bennig Arbennig

Bu cwmni recordiau R-Bennig yn weithgar iawn yn rhyddhau recordiau rhwng tua 1990 a 2005 cyn i’w perchennog Johnny R (sef John Robbins o Gwalchmai) symud ymalen at borfeydd eraill.

Rhyddhawyd bron i 130 o recordiau ar y brif label a nifer bach of is-labeli fel Egni a Statws. Bandiau fel Waw Ffactyr, A5, Vaffan Coulo, Pic Nic a nifer eraill.

Mae Johnny R yn dipyno ffan o Northern Soul a weithiau byddai hynny’n dod i’r amlwg ar rai o’r recordiau a phrosiectau. Roedd yna elfen gryf gwrth-sefydliadol ar nifer o’r prosiectau. Yn aml byddai pethau wedi eu recordio ar beirianwaith syml a rhad, ond rhai elfennau creadigol a drytach, fel y recordiau feinyl lliw.

Erbyn hyn, mae’n tua 30 mlynedd ers cychwyn R-Bennig ac mae nhw yn ôl mewn steil. Y llynedd, cafwyd y prosiect “Aurbennig” ac eleni ceir dim llai na 23 o senglau ac albymau ar gael drwy wefan Bandcamp – ewch i https://r-bennig.bandcamp.com/ i weld beth sydd ar gael. Gallwch wrando ar rai o’r traciau drwy’r wefan cyn eu prynu ar ffurf lawr-lwythliadau MP3 neu FLAC.

Sgrin-lun o wefan R-Bennig ar Bandcamp.
Gwefan R-Bennig ar Bandcamp

Mae cynnyrch 2019 R-Bennig yr un mor “wahanol” a ffres, a llawn dychymyg. Mae rhai o brosiectau Johnny ei hun yma, llawer hefo teitlau diddorol.

Os ydych yn ffan o hen ddeunydd y cwmni o’r 90au, neu yn edrych am rhywbeth ychydig yn wahanol, mi fyddwch wrth eich bodd hefo’r 23 o bethau sydd ar gael drwy’r wefan.

Pan dderbyniais gopi o’r Robinz LP (R-BEN 152 CD) ar gryno-ddisg drwy’r post, mi oedd hi’n amlwg yn syth bod dipyn o feddwl wedi mynd i gyflwyniad y pecyn. Daeth y CD mewn clawr cardfwrdd brown a du siap calon gyda ‘R’ fawr ddu un ochr, a llofnod Johnny R ar y cefn, a band gwallt yn dal y cyfan at ei gilydd. Tair cân ar ddeg ar y gryno-ddisg, a recordiwyd yn “The Container” yn Gwalchmai, Ynys Môn.

Dwi ddim yn arbennig o hoff o’r math yma o gerddoriaeth fy hun (dwi’n rhy hen dwi’n amau!) felly’r peth gorau i mi ei wneud ydi gofyn i chi wrando ar y traciau ar y wefan a dilyn Johnny yn adrodd a llafar-ganu’r hanesion a’ch gadael i benderfynu dros eich hunain beth ‘da chi yn ei feddwl ohono. Os ydych yn licio’r math yma stwff mi fyddwch yn reit hoff o hwn.

Yr ail gryno-ddisg yw Sad O Peth-Rhif Un. Prosiect aml-gyfrwng R-Bennig yw Sad O Peth, hefo Comi-Cyts graffeg, cerddoriaeth a’r gyfres we-ddrama (“web drama”) ar YouTube. Creadigaeth Johnny R, sy’n disgrifio ei hun ar y ddalen ddaeth hefo’r CD fel “y gwr anfarwol, y rascal rhyfeddol o Walchmai yn taflu pethau difir a diddorol i fewn y niwl unwaith eto.”

Dau drac ar y cd fechan hon – cryno-ddisg ffurf cerdyn credyd. Rhyfedd o beth ydi gweld CD hirsgwar! Dwi erioed wedi trio chwarae un o’r blaen (a hyd y gwn i dyma ond yr ail CD o’r math yma yn y Gymraeg – mae’n debyg mai’r gyntaf oedd “Llofrudd Digidol” gan Trawsfynydd Lo-Fi Liberation Front ar label Fitamin Un, Steffan Cravos yn 2001).

Doeddwn i ddim yn rhy siwr beth i’w wneud hefo’r CD ac os byddai’n chwarae ym mhob math o chwaraeyddion CDs. Ychydig o help gan yr hen Wgl, a dwi’n deallt eu bod yn gallu chwarae mewn peiriant hefo spindle, neu peiriant hefo tray sy’n gallu dal CDs cyffredin neu cryno-ddisgiau bach 8cm, gan fod yna siap uwch fel cylch 8cm ar ochr recordio’r CD hirsgwar. Ond yn ol yr Wgl, mae rhai peiriannau “slot” fel rhai ceir sy’n tynnu’r CD mewn ei hun ddim yn debygol o allu chwarae y math yma o CD. Dyna fi wedi dysgu rhywbeth newydd heddiw!

Os ydych wedi llwytho’r CD yn gywir, fe glywch ychydig o glapio a llais Johnny yn dweud “Diolch yn fawr” ar ddechrau’r trac cyntaf.

Tydi’r ddau drac ddim yn datgelu gormod am y prosiect cyfan, ond eto os ydych chi’n licio’r math yma o beth, mi fyddwch wrth eich bodd hefo hwn hefyd.

Yn sicr mae cynnyrch R-Bennig yn wahanol iawn i’r recordiau cyffredin Cymraeg – does dim llawer o stwff fel hyn ar gael. Mae’n dangos lot o ddychymyg a gwaith caled. Werth mynd i wefan R-Bennig ar Bandcamp i weld beth sydd ar gael os ydych am rywbeth newydd, llawn dychymyg a thra gwahanol i’r arfer.

One thought on “R-Bennig Arbennig

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Cychwyn arni
%d bloggers like this: