Genod Ni – Merched Y Dryw

Llun o'r caset "Genod Ni-Merched Y Dryw"
Caset “Genod Ni-Merched Y Dryw”

Wedi prynu copi o lyfr Gwenan Gibbard, Merched Y Chwyldro, gan Cyhoeddiadau Sain yn ddiweddar. A thua’r un pryd dyma fi’n dod ar draws caset ar thema tebyg, am ferched a grwpiau benywaidd a oedd yn recordio i gwmni Wren/Dryw ddiwedd y 60au a dechrau’r 70au.

“Genod Ni-Merched Y Dryw” yw teitl y caset. Rhif y caset yw WRC/705, un o gyfres fer o gasetiau gyda chloriau syml melyn a logo gwyn y Dryw rhywbryd yn y 70au cynnar. Dim dyddiad arno, a fawr ddim o nodiadau am y grwpiau yn canu ar y caset, felly dyma fynd ati i ymchwilio!

I ddechrau, dyma’r rhestr traciau, a pha record y maent wedi’w cymryd oddi arnynt.

Ochr 1
01 Rebel – Y Diliau (“Rebel”, WSP 2007, Gorffennaf 1971)
02 Hafan Hoff Ceredigion – Y Gemau (“Y Gemau”, WRE 1050, Gorffennaf 1968)
03 Y Briodas – Margaret Williams (“Caneuon Ysgafn”, WRE 1059, Rhagfyr 1968)
04 Ffarwel – Yr Awr (“Yr Awr”, WRE 1088, Mehefin 1970)
05 Bydd Hon Yn Ddigon – Ann Morris (“Ann Morris”, WRE 1093, 1970)
06 Llwybrau – Topsy/Talisman (“Llais Y Talisman”, WRE 1080, Ionawr 1970)

Ochr 2
07 Dysga’r Ffordd I Fyw – Ann Morris (“Ann Morris”, WRE 1093, 1970)
08 Ble ‘Rwyt Ti ‘Nghariad I Heno – Y Briallu (“Y Briallu”, WRE 1060, Rhagfyr 1968)
09 Aled – Y Tlysau (“Y Tlysau”, WRE 1052, Awst 1968)
10 Tyrd Yn Ôl – Yr Awr
11 Topsy/Talisman – Llais Y Llys (“Llais Y Talisman”, WRE 1080, Ionawr 1970)
12 Gwinllan – Y Diliau (“Rho Dy Law”, WRE 1081, Ionawr 1970)

A dyma ychydig o nodiadau am yr unigolion a’r grwpiau.

Y Diliau – Lynwen Jones, Mair Davies a Meleri Evans (merch Gwynfor Evans) o Langadog. Ffurfiwyd y grwp yn 1964. Rhyddhawyd eu record gyntaf, yr EP “Caneuon Y Diliau” ar label Qualiton yn 1965, ac una arall dan y teitl “Dwli Ar Y Diliau” yn 1967. Yna un record ar label Cambrian yn 1969, a phedair ar label Wren rhwng 1970 a 72, ac un record i Sain yn 1973. Eu record olaf oedd “Tân Neu Haf” ar label Gwerin yn 1979. Ymunodd Gaynor John a’r grwp yn 1968 cyn i Lynwen adael (pedwarawd am gyfnod) – y record ar label Cambrian yn 1969 oedd record gyntaf y grwp ar eu newydd wedd.

Y Gemau – Meinir Jones. Delyth Hopkins a Llinos Jones (chwaer Meinir). Y tair o Bontrhydygroes ac yn aelodau o Gôr Ysgol Uwchradd Tregaron pan recordiwyd y record hon (WRE 1050, 1968). Roedd Delyth wedi ennill prif wobrau’r Eisteddfod Genedlaethol, Eisteddfod Yr Urdd ac Eisteddfod Llangollen. Ymddangosodd Y Gemau ar y rhaglenni teledu “Hob Y Deri Dando” a “Llafar A Chân”.

Margaret Williams – Y gantores enwog o Frynsiencyn, Ynys Môn, a recordiodd gyntaf i Wren yn 1966.

Yr Awr – Chwech o ferched Ysgol Gyfun Mynyddbach, Abertawe. Lynne Williams (gitar), Patricia Anderson (gitar), Elizabeth James, Mair Hughes, Jean Paton a Sharon Vice. Roedd y chwech ohonynt yn aelodau’r Parti 8 a enillodd yn Eisteddfod Genedlaethol Yr Urdd, Caerfyrddin, 1967. Fel Yr Awr, cawsant ymddangos sawl gwaith ar Disc a Dawn ar y teledu, a rhyddhau dwy record fer i Wren, sef “Yr Awr” (WRE 1088, 1970) a “Rhif 2” (WRE 1098, 1971)

Ann Morris – Ann Newton Morris, o Dreforys. Ail iaith oedd y Gymraeg i Ann, ond ymaelododd ag Aelwyd Yr Urdd Treforys yn ifanc a pherfformio dipyn yn y Gymraeg. Y record hon yn 1970 oedd ei unig record Gymraeg.

Topsy/Talisman – Topsy Christie oedd un rhan o dair y grwp “Y Talisman”, gyda Glyn Hollywell a David Humphreys. Roedd gwreiddiau’r grwp yng Ngholeg y Brifysgol Bangor lle bu’r tri yn astudio. Roedd Topsy yn canu ac yn chwarae gitar 12 tant. David oedd yn chwarae’r Mandolin. Mae tair cân ar y record yn ymwneud a chwedl Cantre’r Gwaelod.

Y Briallu – Eleri Hughes, Ann Jones a Pamela Nottingham oedd Y Briallu, y dair yn ddisgyblion yn Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes, Gwynedd. Ffurfiwyd y grwp ddiwedd 1967 er mwyn canu mewn parti Nadolig yn yr ysgol. Aeth y grwp ymlaen i berfformio mewn nosweithiau llawen ac ar y teledu. Hon oedd eu unig record yn y Gymraeg, yn canu caneuon wedi’w cyfansoddi ganddynt eu hunain.

Y Tlysau – Tair merch o ysgol Llanbedr Pont Steffan, Gillian Davies, Eirlys James a Delyth Davies. Cafodd eu hunig record ei gwneud tra’r oeddynt yn y chweched dosbarth yn yr ysgol.

One thought on “Genod Ni – Merched Y Dryw

  1. Gwych eto. Neshi rhyddhau un Trac dawns gyda Margaret Williams ar gaset A5 tua 1990ish heb cofia be hefyd Tammy Jones a Charlotte Church mewn prosiect Glovebox. Ella Y Diliau (cytgan) ar rwbath.blotto at y pryd.

    Hoffi

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Cychwyn arni
%d bloggers like this: