Disgyddiaeth

Llun o'r Ddisgyddiaeth yn Excel / Screen capture of the Discography spreadsheet.
Y Ddisgyddiaeth

Dwi’n ceisio creu rhestr gyflawn o recordiau a chasetiau Cymraeg a gyhoeddwyd dros y blynyddoedd. Mae’r rhestr wreiddiol yn daenlen Excel a droswyd yn ddogfen PDF i’w chynnwys yma.

Diweddariadau:

12/07/19 – fersiwn gyntaf.

10/11/19 – nifer o ychwanegiadau, yn enwedig i adrannau Sain ac R-Bennig, a rhai cywiriadau. Ffeiliau ychydig yn llai wedi dipyn o dacluso.

Os oes gennych ragor o wybodaeth i’w ychwanegu i’r ddogfen (neu am gywiro rhywbeth), defnyddiwch y ffurflen gyswllt i ysgrifennu ataf os gwelwch yn dda.

Create your website at WordPress.com
Cychwyn arni
%d bloggers like this: