Dolenni

Dyma ychydig o ddolenni i safleoedd eraill allai fod o ddiddordeb i gasglwyr recordiau. Cwmniau recordiau, siopau recordiau, gwefannau ac ati. Wrth gwrs, safleoedd cwmnïau a phobl eraill yw’r rhain a ddim o dan fy rheoalith i mewn unrhyw ffordd – gadewch i mi wybod os oes yna broblem fel y gallaf ddileu’r ddolen gyswllt os bydd angen.

Hefyd os ydych yn gwybod am wefannau eraill y dylid eu hychwanegu yma, gyrrwch neges i mi hefo’r manylion.


Recordiau Afiach

Apton – gwasanaeth ffrydio cerddoriaeth Cymraeg.

Aran – Cwmni recordiau, cyhoeddi a stiwdio yng Ngwynedd.

Blinc – Recordiau Blinc Cyf.

Recordiau Bos – cerddoriaeth Sian James.

Cae Gwyn – Cwmni recordiau yng Ngwynedd.

Comin Wicimedia – dros 7,000 o glipiau sain byr a bron i 500 clawr albwm ar gael am ddim.

Recordiau Côsh – label Yws Gwynedd.

Curiad – Ffynhonnell o wybodaeth am gerddoraiaeth ac artistiaid Cymraeg.

Discogs – safle prunu a gwerthu recordiau. Lot o wybodaeth. Nifer o recordiau Cymraeg ar werth.

ebay – safle prynu a gwerthu, nifer o recordiau Cymraeg ar werth rhan fwyaf o’r amser.

Fflach – Cwmni Recordiau Fflach. Cynnwys labeli Rasp, Fflach a Fflach:Tradd

Recordiau Ffrancon – Geraint Ffrancon.

I Ka Ching – cwmni recordiau.

Kelly’s Records – siop recordiau yng Nghaerdydd. Edrychwch am y ddolen ‘Welsh’ ar chwith y wefan i weld pa recordiau o Gymru sydd ganddynt.

Recordiau Lliwgar – cyhoeddwyr Y Record Goch / Y Record Las.

Music Stack – Dipyn go lew o recordiau Cymraeg ar werth yma. Gallwch chwilio fesyl label, teitl, artist ac ati.

Recordiau R-Bennig – cynnyrch newydd y cwmni.

Recordiau Sain – a labeli Crai, Gwymon, Copa.

Recordiau Sbensh – Gai Toms.

Sbrigyn Ymborth – label recordiau ym Mhen Llyn.

Tarw Du – label recordio, cynhyrchu a chyhoeddi, cynnwys cryno-ddisgiau y Welsh Whisperer.

Vinyl Tap – safle gwerthu recordiau feinyl. System chwilio dda – cliciwch ar “Advanced Search” i allu chwilio gerfydd enw label, teitl neu band, neu rhoi geiriau fel ‘Welsh’ yn y blwch Extras wrth chwilio.

Y Selar – gwefan cylchgrawn Y Selar. Gellir lawrlwytho ol-rifynnau o’r cylchgrawn o https://issuu.com/y_selar

Create your website at WordPress.com
Cychwyn arni
%d bloggers like this: