Pendyrus

Digwydd sylwi ar nodyn ar gefn clawr y record “The Singing Hills” gan Gôr Meibion Pendyrus o 1963 (label Qualiton, rhif QUA 12006) am darddiad yr enw “Pendyrus”. Mae’n debyg nad oedd yna dref na phentref adeg hynny o’r enw Pendyrus, a bod hanes sut y dewiswyd yr enw ar y côr yn un diddorolParhau i ddarllen “Pendyrus”

Prisiau Recordiau Cymraeg #2

Yn dilyn sylw gan Mathonwy Rhys ar yr erthygl am brisiau recordiau Cymraeg, mi es i ati i ymchwilio ymhellach a ffeindio bod copïau trwyddedig (ac weithiau copïau answyddogol) o recordiau prin Cymraeg ar gael ar safleoedd gwerthu recordiau fel Discogs. Yn aml, mae y rhain wedi’w trwyddedu i’w gwerthu dros y dwr, ond osParhau i ddarllen “Prisiau Recordiau Cymraeg #2”

Prisiau Recordiau Cymraeg

Erbyn hyn, mae llawer o recordiau Cymraeg yn gwerthu am brisiau fyddech chi’n meddwl braidd yn hurt. ‘Rydym i gyd yn dueddol o feddwl am record Y Blew (Maes B) fel YR enghraifft o record Gymraeg bring casgladwy, ond na, mae llawer yn gwerthu am fwy na hyn, i gasglwyr tramor gan fwyaf. Y sbardunParhau i ddarllen “Prisiau Recordiau Cymraeg”

Cerdyn Delyse

Un o’r pleserau o gasglu recordiau ydi derbyn rhywbeth diddorol ond annisgwyl. Yn yr achos yma, cerdyn post (lluniau isod) i archebu catalog recordiau cwmni Delyse, o 1962. Mi ddaeth hwn hefo record o 1959, sef “Beethoven – Scottish, Irish, Welsh and English Songs” (Delysé ECB 3153, hefyd ar Envoy DS 6053). Yn ôl nodiadauParhau i ddarllen “Cerdyn Delyse”

Brân Mewn Bocs

Cyn i neb weiddi “creulondeb i adar”, ga’i bwyntio allan mai sôn am gasgliad o recordiau y grwp Brân o’r saith-degau sydd gen i dan sylw yma. Grwp roc o’r ’70au oedd Brân, a recordiodd ambell i gân werin hefyd. Fe aeth y grwp drwy ambell i “line-up” yn eu hamser, tan iddynt ddod iParhau i ddarllen “Brân Mewn Bocs”

Ffilis

Bum yn ffodus i daro ar draws y caset eithaf prin hwn ychydig wythnosau yn ôl fel rhan o gasgliad bach o recordiau a chasetiau a brynais adeg hynny. Dwi heb weld y caset arbennig hwn na’r artist, Ffilis Huws (a anwyd yn Phyllis Hughes), o’r blaen. Caset a gyhoeddwyd ar label D@Music o Lannon,Parhau i ddarllen “Ffilis”

Trons Y Ficar

Nid erthygl am ddillad isaf dynion, ond yn hytrach am label recordiau grwp Y Ficar o ardal Y Felinheli yng Ngwynedd. Fe ffurfiwyd y label yn unswydd i ryddhau tair o recordiau a chasetiau y grwp rhwng 1983 ac 1985. TRONS 001 – sengl, 1983 “5 Diwrnod”. Recordiwyd yn Stiwdio’r Bwthyn, Ystradgynlais. Cynhyrchydd Richard Morris.OchrParhau i ddarllen “Trons Y Ficar”

Awn I Fefflem

Dyma gaset bach gwahanol ddaeth i fy nghasgliad yn ddiweddar – “Awn I Fefflem” (Bethlehem), sef stori gan Bfian Lloyd Jones. Cymeriad yr actor Dyfed Thomas oedd Bfian Lloyd Jones rhai blynyddoedd yn ôl, a fyddai’n ymddangos ar radio a theledu. Er efallai ddim yn wleidyddol gywir y dyddiau hyn, mae gan Bfian nam lleferyddParhau i ddarllen “Awn I Fefflem”

Recordiau’r Ddraig

Cwmni recordiau Cymraeg o Lerpwl a ryddhaodd ychydig o recordiau saith modfedd yn 1969. Y cyhoeddwr oedd D. Ben Rees. Rhyddhawyd o leiaf tair record – mae’r drefn rhifo’n awgrymu bod o leiaf un arall. DDRAIG 6002 Brethyn Cartref-Brethyn Cartref (1969)DDRAIG 6003 Treflyn Jones-Treflyn (1969)DDRAIG 6004 Linda, Jean a Graham-Linda Jean Graham (1969) Tair chwaerParhau i ddarllen “Recordiau’r Ddraig”

Recordiau Afon

Cwmni recordiau Cymraeg byr-hoedlog o ganol y 70au, a sefydlwyd gan Hywel Williams. Gyda chyfeiriad yn Hanner Ffordd, Nantgaredig, Dyfed. Enw masnach y cwmni oedd Afon (Recordiau) Cyf. Rhyddhaodd y cwmni dair o recordiau byr, er fod y drefn rhifo yn awgrym bod un arall wedi’w ystyried os nad wedi’w rhyddhau go iawn. Mae’r drefnParhau i ddarllen “Recordiau Afon”

Create your website at WordPress.com
Cychwyn arni