Rosser Electronics

Er nad ydym efallai yn or-ymwybodol o’r enw hwn, roedd y cwmni a’r peiriannydd Doug Rosser yn eithaf canolog i ddyddiau cynnar y sîn recordiau Cymraeg o’r ’50au i’r ’70au. Mae’r stori yn cychwyn yn 1956, pan aeth John Edwards o Bontardawe (Recordiau Teldisc a Qualiton) a Doug Rosser draw i Sweden a phrynu offerParhau i ddarllen “Rosser Electronics”

Prisiau Recordiau Cymraeg #2

Yn dilyn sylw gan Mathonwy Rhys ar yr erthygl am brisiau recordiau Cymraeg, mi es i ati i ymchwilio ymhellach a ffeindio bod copïau trwyddedig (ac weithiau copïau answyddogol) o recordiau prin Cymraeg ar gael ar safleoedd gwerthu recordiau fel Discogs. Yn aml, mae y rhain wedi’w trwyddedu i’w gwerthu dros y dwr, ond osParhau i ddarllen “Prisiau Recordiau Cymraeg #2”

Prisiau Recordiau Cymraeg

Erbyn hyn, mae llawer o recordiau Cymraeg yn gwerthu am brisiau fyddech chi’n meddwl braidd yn hurt. ‘Rydym i gyd yn dueddol o feddwl am record Y Blew (Maes B) fel YR enghraifft o record Gymraeg bring casgladwy, ond na, mae llawer yn gwerthu am fwy na hyn, i gasglwyr tramor gan fwyaf. Y sbardunParhau i ddarllen “Prisiau Recordiau Cymraeg”

Tramor

Er fod y blog hwn yn cael ei ysgrifennu yn uniaith Gymraeg, diddorol ydi cael negeseuon gan gasglwyr recordiau dramor o bryd i’w gilydd. Gan fod peth cyfieithu ar y blog hwn, mae’n galluogi pobol sydd ddim yn siarad Cymraeg i’w ddarllen. Dros y penwythnos, cefais sgwrs ebost hefo casglwr recordiau yn Tel Aviv, Israel,Parhau i ddarllen “Tramor”

Brân Mewn Bocs

Cyn i neb weiddi “creulondeb i adar”, ga’i bwyntio allan mai sôn am gasgliad o recordiau y grwp Brân o’r saith-degau sydd gen i dan sylw yma. Grwp roc o’r ’70au oedd Brân, a recordiodd ambell i gân werin hefyd. Fe aeth y grwp drwy ambell i “line-up” yn eu hamser, tan iddynt ddod iParhau i ddarllen “Brân Mewn Bocs”

Trons Y Ficar

Nid erthygl am ddillad isaf dynion, ond yn hytrach am label recordiau grwp Y Ficar o ardal Y Felinheli yng Ngwynedd. Fe ffurfiwyd y label yn unswydd i ryddhau tair o recordiau a chasetiau y grwp rhwng 1983 ac 1985. TRONS 001 – sengl, 1983 “5 Diwrnod”. Recordiwyd yn Stiwdio’r Bwthyn, Ystradgynlais. Cynhyrchydd Richard Morris.OchrParhau i ddarllen “Trons Y Ficar”

Recordiau’r Ddraig

Cwmni recordiau Cymraeg o Lerpwl a ryddhaodd ychydig o recordiau saith modfedd yn 1969. Y cyhoeddwr oedd D. Ben Rees. Rhyddhawyd o leiaf tair record – mae’r drefn rhifo’n awgrymu bod o leiaf un arall. DDRAIG 6002 Brethyn Cartref-Brethyn Cartref (1969)DDRAIG 6003 Treflyn Jones-Treflyn (1969)DDRAIG 6004 Linda, Jean a Graham-Linda Jean Graham (1969) Tair chwaerParhau i ddarllen “Recordiau’r Ddraig”

Recordiau Afon

Cwmni recordiau Cymraeg byr-hoedlog o ganol y 70au, a sefydlwyd gan Hywel Williams. Gyda chyfeiriad yn Hanner Ffordd, Nantgaredig, Dyfed. Enw masnach y cwmni oedd Afon (Recordiau) Cyf. Rhyddhaodd y cwmni dair o recordiau byr, er fod y drefn rhifo yn awgrym bod un arall wedi’w ystyried os nad wedi’w rhyddhau go iawn. Mae’r drefnParhau i ddarllen “Recordiau Afon”

Disciau Dysgu Difyr

Cyfres fer o recordiau saith modfedd addysgiadol ar gyfer plant, gan gwmni Wren o Landybie, sir Gaerfyrddin yn 1967. Cyfres o bump o record-lyfrau oedd hon, gyda chaneuon a llafar a llyfryn yn rhan o’r profiad dysgu yn unigol neu mewn grwp. Nid yw’r drefn rhifo yn gyson, mae rhai â rhifau cyfres Dryw (ynParhau i ddarllen “Disciau Dysgu Difyr”

Beti A’r Gwylliaid Gleision

Cyhoeddodd recordiau Wren ddwy record gan y grwp braidd yn anghyfarwydd hwn. Mae nhw’n recordiau diddorol gan eu bod yn enghraifft prin o grwpiau Cymraeg “bas a drymiau” o’r 60au. ‘Rydym yn eithaf cyfarwydd â record y Blew o 1967 fel enghraifft o grwp cynnar Cymraeg o’r cyfnod, ond hyd yn oed cyn hynny miParhau i ddarllen “Beti A’r Gwylliaid Gleision”

Create your website at WordPress.com
Cychwyn arni