YouTube

Wrth gwrs, mae yna nifer fawr iawn o ganeuon a pherfformiadau Cymraeg i’w gweld ar YouTube. Gwelais drydariad diddorol gan Yws Gwynedd lle y bu’n ceisio gweithio allan pa gân Gymraeg sydd wedi cael ei gwylio fwyaf ar YouTube a sut ffigurau sydd yna i ganeuon Cymraeg ar y cyfrwng hwnnw a chreu rhyw siartParhau i ddarllen “YouTube”

Awn I Fefflem

Dyma gaset bach gwahanol ddaeth i fy nghasgliad yn ddiweddar – “Awn I Fefflem” (Bethlehem), sef stori gan Bfian Lloyd Jones. Cymeriad yr actor Dyfed Thomas oedd Bfian Lloyd Jones rhai blynyddoedd yn ôl, a fyddai’n ymddangos ar radio a theledu. Er efallai ddim yn wleidyddol gywir y dyddiau hyn, mae gan Bfian nam lleferyddParhau i ddarllen “Awn I Fefflem”

Recordiau’r Ddraig

Cwmni recordiau Cymraeg o Lerpwl a ryddhaodd ychydig o recordiau saith modfedd yn 1969. Y cyhoeddwr oedd D. Ben Rees. Rhyddhawyd o leiaf tair record – mae’r drefn rhifo’n awgrymu bod o leiaf un arall. DDRAIG 6002 Brethyn Cartref-Brethyn Cartref (1969)DDRAIG 6003 Treflyn Jones-Treflyn (1969)DDRAIG 6004 Linda, Jean a Graham-Linda Jean Graham (1969) Tair chwaerParhau i ddarllen “Recordiau’r Ddraig”

Recordiau Afon

Cwmni recordiau Cymraeg byr-hoedlog o ganol y 70au, a sefydlwyd gan Hywel Williams. Gyda chyfeiriad yn Hanner Ffordd, Nantgaredig, Dyfed. Enw masnach y cwmni oedd Afon (Recordiau) Cyf. Rhyddhaodd y cwmni dair o recordiau byr, er fod y drefn rhifo yn awgrym bod un arall wedi’w ystyried os nad wedi’w rhyddhau go iawn. Mae’r drefnParhau i ddarllen “Recordiau Afon”

Cwmni Lola

Dwi’n ddiolchgar iawn i Gari Melville am yrru mwy o wybodaeth am gasetiau Cwmni Lola, Ystradgynlais. Fe ychwanegaf y wybodaeth i’r Ddisgyddiaeth a diweddaru’r copi ar y wefan cyn hir. LOLAMW001 – Duane Thompson – Not at Home – caset EP (1981)LOLAMW002 – Y Celfi Cam – Profiadau Cyffyrddus Cyfrol 1 – caset EP (1982)LOLAMW003Parhau i ddarllen “Cwmni Lola”

Disciau Dysgu Difyr

Cyfres fer o recordiau saith modfedd addysgiadol ar gyfer plant, gan gwmni Wren o Landybie, sir Gaerfyrddin yn 1967. Cyfres o bump o record-lyfrau oedd hon, gyda chaneuon a llafar a llyfryn yn rhan o’r profiad dysgu yn unigol neu mewn grwp. Nid yw’r drefn rhifo yn gyson, mae rhai â rhifau cyfres Dryw (ynParhau i ddarllen “Disciau Dysgu Difyr”

Beti A’r Gwylliaid Gleision

Cyhoeddodd recordiau Wren ddwy record gan y grwp braidd yn anghyfarwydd hwn. Mae nhw’n recordiau diddorol gan eu bod yn enghraifft prin o grwpiau Cymraeg “bas a drymiau” o’r 60au. ‘Rydym yn eithaf cyfarwydd â record y Blew o 1967 fel enghraifft o grwp cynnar Cymraeg o’r cyfnod, ond hyd yn oed cyn hynny miParhau i ddarllen “Beti A’r Gwylliaid Gleision”

Teyrnged i David Lloyd

Wedi i mi sgwennu am y tenor, David Lloyd yn ddiweddar, mi wnes i daro ar draws record deyrnged i David Lloyd, gan y tenor Cymreig Wynford Evans, a Abertawe. “Teyrnged i David Lloyd” yw teitl y record a’r caset, a gyhoeddwyd gan Sain yn 1982 (Sain 1246D yw’r record hir, a Sain C846N yw’rParhau i ddarllen “Teyrnged i David Lloyd”

David Lloyd

Siawns ein bod i gyd yn gwybod am y tenor enwog, David Lloyd. Neu David George Lloyd a rhoi ei enw llawn iddo. ‘Roedd yn un o’r tenoriaid cyntaf o Gymru i geisio cynulleidfa tu allan i Gymru, yn y byd opera, oratorio a recordio. Ond yng Nghymru, ‘roedd yn enwog hefyd am ganu emynauParhau i ddarllen “David Lloyd”

Create your website at WordPress.com
Cychwyn arni