Gethin Jet

Mae recordiau R-Bennig wedi lansio is-label newydd hwylus, sef Recordiau Sâl. Un o nodweddion y label newydd mae’n debyg yw fod pob deunydd am ddod mewn bag chwdu (heb ei ddefnyddio, gobeithio…). Gethin Jet yw’r artist cyntaf ar y label, hefo traciau am gwmni hedfan Easyjet. Ar y traciau, mae’r cymeriad (aelod o staff EasyjetParhau i ddarllen “Gethin Jet”

Cronfa Lawnsio 2020

Er nad ydi hyn yn uniongyrchol i’w wneud â chasglu recordiau, diddorol oedd darllen ar wefan Radio Cymru am y Gronfa Lawnsio, sy’n cynnig arian i berfformwyr o Gymru, i’w helpu i ehangu eu cynulleidfa. I ddyfynnu o’r wefan: “Yn rhan o’r cynllun Gorwelion, mae cronfa Lawnsio yn adnodd sy’n helpu artistiaid neu fandiau talentogParhau i ddarllen “Cronfa Lawnsio 2020”

Cân Y Blog Recordiau

Hmm, dwi’n meddwl fod Y Blog Recordiau yn “sefydliad” bellach… wedi’r cwbl mae Y Pregethwr Aur wedi canu amdano! Os ydych yn fodlon anwybyddu y llun hyll ar y dudalen, gwrandewch ar y gân drwy ddilyn y ddolen hon i wefan Recordiau R-Bennig: https://r-bennig.bandcamp.com/track/y-blog-recordiau Mae’r trac yn ran o LP newydd gan R-Bennig, sef “DarlithParhau i ddarllen “Cân Y Blog Recordiau”

Babi Mam

EP ddigidol gan Huw Angerddi ydi hon, hefo caneuon babanod, wedi’w chyhoeddi gan R-Bennig. ‘Rydym wedi arfer hefo cerddoriaeth rap, arbrofol a gwahanol gan R-Bennig, a mae hon yn sicr yn wahanol i’w deunydd arferol. Dyma Huw Angerddi (yr enw yn chwarae ar y gair “hwiangerddi”) yn chwarae pedair cân offerynnol ar gyfer y babanod.Parhau i ddarllen “Babi Mam”

Genod Ni – Merched Y Dryw

Wedi prynu copi o lyfr Gwenan Gibbard, Merched Y Chwyldro, gan Cyhoeddiadau Sain yn ddiweddar. A thua’r un pryd dyma fi’n dod ar draws caset ar thema tebyg, am ferched a grwpiau benywaidd a oedd yn recordio i gwmni Wren/Dryw ddiwedd y 60au a dechrau’r 70au. “Genod Ni-Merched Y Dryw” yw teitl y caset. RhifParhau i ddarllen “Genod Ni – Merched Y Dryw”

Welsh Teldisc

John Edwards (1905-1966), pianydd o Abertawe, oedd sylfaenydd Cymdeithas Hyrwyddo Cerddoriaeth Gymreig (Guild for the Promotion of Welsh Music) yn 1955. Roedd ei wraig Olwen yn berchen eiddo ym Mhontardawe, Morganwg. Sefydlodd John Edwards Welsh Teldisc Records Ltd yn 1962, gan ryddhau recordiau feinyl yn y 60au a’r 70au gan artistiaid Cymraeg fel Dafydd Iwan,Parhau i ddarllen “Welsh Teldisc”

Merêd

Gan mlynedd yn ôl o’r wythnos hon fe annwyd yr arbennigwr canu gwerin Cymraeg, Meredydd Evans (neu Merêd). Bu’n weithgar ym meysydd canu gwerin, darlledu ac adloniant drwy’r rhan fwyaf o’i fywyd. Yn un o enwogion y genedl. Ar y 9ed o Ragfyr 1919 fe’i annwyd yn Llanegryn, sir Feirionnydd, yr ieuengaf o blant CharlotteParhau i ddarllen “Merêd”

Dic Penderyn

Record brin iawn o 1978 wedi’w hychwanegu i’r casgliad yn ddiweddar (diolch yn fawr i Tomos Gwyn).. Rhyddhawyd y record sengl “Dic Penderyn” gan Theatr Yr Ymylon yn 1978, i gyd-fynd â’r opera roc Dic Penderyn flwyddyn yr Eisteddfod yng Nghaerdydd. Ceir dwy gân ar y record sengl hon, sef “Bach Bach” gan Meic Stevens,Parhau i ddarllen “Dic Penderyn”

Llinellau Bythgofiadwy

Bob hyn a hyn, mi ydych chi’n clywed llinell bythgofiadwy mewn caneuon Cymraeg. Dyma rai sy’n gwneud i mi chwerthin bob tro dwi’n eu clywed: “Ow ow ow, mae poen yn fy mol” (Yws Gwynedd, “Sgrîn”) “Mae Gwynfor Grwn yn rowlio lawr yr allt” (Stan Morgan Jones, “Nos Sadwrn Yn Y Dref”) “Aeth yna dripParhau i ddarllen “Llinellau Bythgofiadwy”

Hewl-Stori Geraint Griffiths

Llyfr a gyhoeddwyd gan Wasg Gomer, Llandysul yn 2005 yw “Hewl-Stori Geraint Griffiths” gan Geraint Davies a John Davies. Mae’n olrhain hanes y canwr a’r actor Geraint Griffiths o’i blentyndod yn Oakwood Row, Pontrhydyfen. Mae Geraint yn dod o deulu cerddorol ers sawl cenhedlaeth – ei hen-daid William Griffiths oedd y cyntaf o deulu’r GriffithsParhau i ddarllen “Hewl-Stori Geraint Griffiths”

Create your website at WordPress.com
Cychwyn arni